Ønsker du å hjelpe? Skriv ut E-post

 

Kontakt oss!

Du kan hjelpe oss med følgende:

 • Be – Be for shanfolket at Gud vil åpne hjertene deres for evangeliet.
 • Kom – Kom personlig eller med et team og besøk oss og/eller hjelp oss, og å se hva Gud gjør blant shanfolket
 • Støtt oss økonomisk

  Hvis du ønsker å støtte oss økonomisk med et fast beløp i måneden kan du krysse av dette på kontaktsiden.


  Vi har for tiden fire alternativer.

  1.
  Støtt en eller flere av våre lokale arbeidere. Våre lokale stab fungerer som lærere på skolen, evangelister/lærere, ledere for husmenigheter m.m.
  Å lønne en arbeider koster fra rundt 2 000 kroner i måneden. En familie rundt 4500 kroner.
  Se denne linken for mer informasjon og konkrete personer du kan støtte!


  2. Støtte til evangelisering og trening av lokale. Dette vil gå til: Vi har en del fester for shanfolk i løpet av året, der det også kommer mange
  ikke kristne. Til traktater. Mat og klær til fattige. Vi har også av og til trening for nye kristne, og ledertrening/undervisning for våre stab.

  3.
  Støtte skolen vi driver for fattige shanbarn. Det vil gå til: drift av skolen, mat til shanbarna, skolemariell, utgifter til skolebilen m.m.


  4. Du kan gi til der det trengs mest.


  Kontonummer er som følger: SHAN-ARBEIDET 1638 19 72309
  (hvis du ønsker å gi fast, fyll ut skjemaet på kontaktsiden ved linken under

 


 

 

Støtt en lokal shanarbeider

 


I vårt arbeid blant shanfolket har vi en del lokale stab. Vi lønner disse for at de kan være lærere på skolen vi driver, disippeltrene nye kristne, drive med evangelisering, ledere for husmenigheter, lede arbeidet etc.


Les mer og se profiler på denne siden!

 


Fakta om shanfolket


Hjemland:
Burma, Kina Laos og Thailand

Hovedstad:
Taunggyi i Burma

Folketall:
ca 30 mill., 2 mill. i Thailand

Religion:
Theravada buddisme blandet med animisme
og bramhanisme.