Hvem er Shan Outreach Center

Hvem er vi?

  • Vi er en gruppe kristne som er Jesus sentrerte, som ønsker å bygge det vi gjør på Guds ord og har tro på Den Hellige Ånds kraft.
  • Vi er fra forskjellige menigheter og land, som er overgitte til å dele evangeliet om Jesus Kristus til shanfolket som bor i Thailand, Shanstaten, Burma, Kina og ellers der shanfolket bor.

 

Hva tror vi?

  • Vi tror at Bibelen er Guds autoritet og er inspirert av Ham!
  • Vi tror på Jesus sin jomfrufødsel, og hans liv som var uten synd!
  • Vi tror på Hans død og at hans blod ble delt for oss på korset!
  • Vi tror på Hans oppstandelse og at han nå har satt seg ved Guds høyre side i himmelen!
  • Vi tror på at Jesus vil komme igjen i sin makt og herlighet!
  • Vi tror på Den Hellige Ånds tjeneste og kraft i dag!

 

 

 

Støtt en lokal shanarbeider

 


I vårt arbeid blant shanfolket har vi en del lokale stab. Vi lønner disse for at de kan være lærere på skolen vi driver, disippeltrene nye kristne, drive med evangelisering, ledere for husmenigheter, lede arbeidet etc.


Les mer og se profiler på denne siden!

 


Fakta om shanfolket


Hjemland:
Burma, Kina Laos og Thailand

Hovedstad:
Taunggyi i Burma

Folketall:
ca 30 mill., 2 mill. i Thailand

Religion:
Theravada buddisme blandet med animisme
og bramhanisme.